Σφάλμα στο Gmail πάρα πολλές ταυτόχρονες συνδέσεις

Το Gmail επιτρέπει 15 συνδέσεις IMAP ανά λογαριασμό. Εάν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ομαλά τον λογαριασμό σας στο Gmail με TypeApp. Συνιστάται να το καταργήσετε από άλλους πελάτες που δεν χρησιμοποιείτε πλέον για αυτόν τον λογαριασμό.

Μεταβείτε εδώ και ελέγξτε αν υπάρχουν πρόσθετες / περιττές εφαρμογές που ενδέχεται να είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας (Εάν ναι, καταργήστε τις)

    Δείτε επίσης