Πώς να συγχρονίσω φακέλους / ετικέτες με τον λογαριασμό μου IMAP;

TypeApp εμφανίζει όλους τους φακέλους IMAP του λογαριασμού σας όπως υπάρχουν στον διακομιστή του παροχέα σας.

Εάν δεν βλέπετε έναν φάκελο στο TypeApp που υπάρχει στον διακομιστή του παροχέα σας, ίσως χρειαστεί να τον "Ενεργοποιήσετε" για IMAP.

Για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσετε τις ετικέτες / φακέλους του Gmail, δείτε το , στην ενότητα "Εμφάνιση φακέλων στο Gmail".

Σημείωση: Σχεδιάζουμε να υποστηρίξουμε κανόνες πελάτη που θα σας επιτρέψουν να φιλτράρετε συγκεκριμένες λέξεις στο θέμα ή το σώμα της αλληλογραφίας ή τομείς στη διεύθυνση αποστολέα και να τις αντιστοιχίσετε σε έναν φάκελο (όπως ένας φάκελος χρήστη ή ο φάκελος spam) .

    Δείτε επίσης