Υποστήριξη του GAL (Καθολική λίστα διευθύνσεων) για ανταλλαγή

TypeApp υποστηρίζει το GAL (Global List List) για το Exchange.

Μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε τρία γράμματα με το όνομα των επαφών και TypeApp θα το συμπληρώσετε αυτόματα από τον κατάλογο ανταλλαγής GAL.

    Δείτε επίσης