Πού είναι το φάκελο Spam στο Yahoo;

Yahoo! χρησιμοποιεί έναν φάκελο που ονομάζεται Bulk Mail αντί για ανεπιθύμητο περιεχόμενο για τον ίδιο σκοπό.

    Δείτε επίσης