Ποιο είναι το προτεινόμενο μέγεθος εικόνας υπογραφής; Ποιοι τύποι εικόνας υποστηρίζονται για υπογραφή;

    Δείτε επίσης