Ποιο είναι το Συνιστώμενο μέγεθος εικόνας υπογραφής; Ποιοι τύποι εικόνων υποστηρίζονται για την υπογραφή;

    Δείτε επίσης