Πού μπορώ να δω τα email που έστειλα;

Τα απεσταλμένα στοιχεία σας συγχρονίζονται με τον διακομιστή του παρόχου σας.

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε από την αριστερή άκρη ή πατώντας το λογότυπο στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε Απεσταλμένα για να δείτε τα απεσταλμένα email σας.

    Δείτε επίσης