Πώς να δείτε την κατάσταση των απεσταλμένων μηνυμάτων;

Στην κορυφή της λίστας email, έχετε ένα πλαίσιο αναζήτησης, κάτω από αυτό το πλαίσιο εμφανίζεται μια γραμμή ζωντανής κατάστασης. Όταν στέλνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να δείτε τη ζωντανή του κατάσταση.

Τα μηνύματα που δεν αποστέλλονται μπορούν να εμφανιστούν είτε στο φάκελο Εξερχόμενα (για παροδικά σφάλματα) είτε στο φάκελο Πρόχειρα για μόνιμα σφάλματα που λαμβάνουμε από τον πάροχο email σας

    Δείτε επίσης