Πώς να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο; Πώς να χρησιμοποιήσετε ένα συνημμένο από άλλες εφαρμογές; Πώς να διατηρήσετε ένα συνημμένο στο SD μου;

    Δείτε επίσης