Ανανέωση λογαριασμού Exchange

Έχουμε προσθέσει μερικές νέες βελτιώσεις στην υποστήριξη Exchange και Office365, συμπεριλαμβανομένου του συγχρονισμού ημερολογίου και επαφών.

Για να λειτουργήσουν καλά, ίσως χρειαστεί να καταργήσετε και να προσθέσετε ξανά τον λογαριασμό σας ως Exchange ActiveSync.

Για να καταργήσετε τον λογαριασμό σας, πατήστε Περισσότερα ... | Διάφορες ρυθμίσεις λογαριασμού | Επιλέξτε τον λογαριασμό που θέλετε να καταργήσετε | Επεξεργασία λογαριασμού και στη συνέχεια Κατάργηση λογαριασμού .

Όταν προσθέτετε ξανά τον λογαριασμό ως ActiveSync, επιλέξτε Προσθήκη άλλου λογαριασμού | Ανταλλαγή | βεβαιωθείτε ότι το πλαίσιο ελέγχου ActiveSync είναι ενεργοποιημένο και συνεχίστε να προσθέτετε τον λογαριασμό σας.

    Δείτε επίσης