Πώς μπορώ να διαφοροποιήσω την κατάσταση ανάγνωσης / αδιάβαστου για μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

TypeApp επισημαίνει τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αναγνωσμένα ή μη αναγνωσμένα:

TypeApp Διαβάστε μη αναγνωσμένα

Ένας κενός κύκλος διαβάζεται και ένας γεμάτος ορίζει ένα μη αναγνωσμένο email. Επίσης, ο αποστολέας και το θέμα ενός μη αναγνωσμένου email θα είναι έντονα. Το ίδιο το χρώμα προσδιορίζει τον λογαριασμό και σας βοηθά να δώσετε προτεραιότητα κατά τη χρήση των ενοποιημένων εισερχομένων, ώστε να μπορείτε να αναγνωρίζετε εύκολα τον λογαριασμό αυτού του μηνύματος.

Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση ανάγνωσης / αδιάβαστου των μηνυμάτων.

    Δείτε επίσης