Η εφαρμογή δεν εκτελείται, θα λάβω ειδοποιήσεις για εισερχόμενα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Τι είναι η ειδοποίηση προώθησης; Υποστηρίζετε το Push;

Ναι θα κάνεις! Αυτές ονομάζονται ειδοποιήσεις push και TypeApp τις υποστηρίζει για όλους τους παρόχους που επιτρέπουν αυτήν την τεχνολογία.

    Δείτε επίσης