Τι είναι ο φάκελος εξερχομένων;

Όταν στέλνετε ένα email θα παραδοθεί σύμφωνα με τη συνδεσιμότητα δικτύου και τη διαθεσιμότητα του συστήματος αλληλογραφίας παραλήπτη. Μέχρι να παραδοθεί πλήρως το email, θα παραμείνει στα Εξερχόμενα. Εάν χάσετε τη σύνδεση TypeApp θα επιχειρήσετε αυτόματα να στείλετε ξανά τη στιγμή που η σύνδεση ξαναβρεί. Μόλις αποσταλεί η αλληλογραφία, θα μετακινηθεί στο Απεσταλμένο και τα Εξερχόμενα θα διαγραφούν από αυτό το μήνυμα.

Μπορείτε να προβάλετε τους φακέλους σας χρησιμοποιώντας: Σύρετε από την αριστερή άκρη ή πατώντας το λογότυπο στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέγοντας τον επιθυμητό λογαριασμό. Επιλέξτε Εξερχόμενα

    Δείτε επίσης