Περιεχόμενο ειδοποιήσεων - Πώς μπορώ να εμφανίσω συγκεκριμένες λεπτομέρειες μηνυμάτων στις Ειδοποιήσεις μου;

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες λειτουργίες ειδοποιήσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Προσαρμογή των ειδοποιήσεών σας.

    Δείτε επίσης