Θα ανοίξει η Ειδοποίηση η Ειδοποίηση;

Η ειδοποίηση θα ανοίξει TypeApp σε αυτό το ακριβές νέο μήνυμα, ώστε να μπορείτε να το ενεργήσετε αμέσως.

Υπάρχουν επίσης περιορισμένες ενέργειες που μπορείτε να κάνετε απευθείας από την ειδοποίηση. Πλησιάζοντας την ειδοποίηση στο "Κέντρο ειδοποιήσεων", θα σας ζητηθεί με τις ακόλουθες επιλογές: Απάντηση, Επισήμανση ως ολοκληρωμένου και Διαγραφή.

    Δείτε επίσης