Ο αδιάβαστος αριθμός μου είναι εσφαλμένος - Πώς να επαναρυθμίσω το μη αναγνωσμένο αριθμό για το σήμα;

    Δείτε επίσης