Ποιο είναι το μέγιστο μέγεθος συνημμένου που μπορώ να στείλω;

TypeApp η ίδια δεν έχει όριο μεγέθους στα συνημμένα σας. Ωστόσο, οι περισσότεροι πάροχοι email έχουν κάποιο όριο στο συνολικό μέγεθος μιας αλληλογραφίας που επιτρέπουν να στέλνουν στους διακομιστές τους. Συνήθως βρίσκεται στο εύρος 10-25MB, συμβουλευτείτε τον παροχέα σας για περισσότερες λεπτομέρειες.

    Δείτε επίσης