Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επισημαίνεται ως λανθασμένο. Πώς μπορώ να το επιστρέψω στα Εισερχόμενά μου;

    Δείτε επίσης