Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του χαρακτηρισμού ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως έτοιμου και της σήμανσης ως αναγνωσμένου;

    Δείτε επίσης