Τι είναι ο κύκλος αριστεράς πλευράς / εικόνα / γράμματα στην προβολή λίστας αλληλογραφίας; Πώς να αφαιρέσετε το Avatar / Image του αποστολέα;

    Δείτε επίσης