Ο λογαριασμός email μου είναι POP3

TypeApp υποστηρίζει παρόχους POP3 εκτός από αυτούς που είναι IMAP.

Σημείωση: Πολλοί πάροχοι POP3 υποστηρίζουν επίσης το IMAP. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα τη διαμόρφωση λογαριασμών με IMAP όπου ισχύει, καθώς είναι ένα πιο σύγχρονο πρωτόκολλο, κατάλληλο για πολλές φορητές συσκευές και άλλες συσκευές, συγχρονισμό φακέλων και το σημερινό περιβάλλον.

    Δείτε επίσης