Πώς να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τους δεδομένους χρόνους; Ποια είναι η επιλογή Μην ενοχλείτε;

    Δείτε επίσης