Τι είναι ο φάκελος "Όλα τα μηνύματα" του Gmail; Τι είναι το Archive Action για το Gmail;

Το Gmail διαθέτει έναν προεπιλεγμένο φάκελο αρχειοθέτησης που ονομάζεται All Mail, ο οποίος προ-αρχειοθετεί ήδη όλα τα μηνύματα. Μια εντολή αρχειοθέτησης για το Gmail κατάργησε ουσιαστικά την αλληλογραφία από το Inbox και αυτό είναι όλο (καθώς είναι ήδη μέρος του All Mail ). Αυτή είναι μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στο Gmail.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία "Διαγραφή", έτσι θα αρχειοθετήσει επίσης τα email σας αντί να τα μεταφέρετε στον Κάδο απορριμμάτων, μπορείτε να αλλάξετε τη Χαρτογράφηση φακέλων:

    Δείτε επίσης