Φάκελοι για λογαριασμούς POP3

Οι λογαριασμοί POP3 δεν συγχρονίζουν φακέλους με τον διακομιστή σας.

Για τέτοιους λογαριασμούς, TypeApp δημιουργεί έναν φάκελο για εσάς εάν δεν υπάρχει ακόμη, ώστε να μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες αλληλογραφίας κανονικά (π.χ. ο φάκελος Spam / Archive / Trash δεν θα υπήρχε στη λίστα φακέλων σας έως ότου αποκλείσετε / αρχειοθετήσετε / Διαγραφή για πρώτη φορά).

    Δείτε επίσης