Πώς μπορώ να επεξεργαστώ το όνομα, την περιγραφή και το χρώμα για τον λογαριασμό μου;

Κάθε λογαριασμός email στο TypeApp έχει ένα προσαρμοσμένο όνομα, περιγραφή και χρώμα που μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε γρήγορα αυτόν τον λογαριασμό στις διάφορες οθόνες και δυνατότητες εντός TypeApp.

    Δείτε επίσης