Πώς να επιλέξετε διαφορετικό λογαριασμό για αποστολή από τη σύνταξη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Με TypeApp μπορείτε να συνθέσετε ένα email και να επιλέξετε οποιονδήποτε από τους λογαριασμούς σας ως αποστολέα. Για να αλλάξετε τη διεύθυνση του αποστολέα, Σύνταξη ή Απάντηση σε ένα email και πατήστε στη διεύθυνση του αποστολέα για να την αλλάξετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό

    Δείτε επίσης