Ποια είναι η διαφορά μεταξύ απάντησης, απάντησης σε όλους και προώθησης;

Στην προβολή αλληλογραφίας μπορείτε να επιλέξετε Απάντηση ή Απάντηση σε όλους ή Προώθηση:

| Απάντηση - Απάντηση μόνο στον αποστολέα | | | Απάντηση σε όλους - Απάντηση σε επαφές αποστολέα ΚΑΙ CC / BCC . | | | Προώθηση - Στείλτε ένα αντίγραφο του email σε άλλους παραλήπτες. |

    Δείτε επίσης