Πώς να συμπιέσετε εικόνες TypeApp κατά την αποστολή ως συνημμένο;

Αφού πατήσετε Αποστολή σε ένα email με συνημμένο εικόνας μεγαλύτερο από 500kb, θα σας ζητηθεί να "Μειώσετε το μέγεθος μηνύματος" σε μέγεθος μικρού, μεσαίου ή πραγματικού μεγέθους για να συμπιέσετε την εικόνα ή να την στείλετε στο αρχικό της μέγεθος.

    Δείτε επίσης