Δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις προώθησης;

Για να ελέγξετε την κατάσταση ώθησης TypeApp, μεταβείτε στο Περισσότερα ... | Σχετικά | Ελέγξτε την κατάσταση εφαρμογής .

Το Status Ok είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Εάν λάβετε ένα αναδυόμενο παράθυρο σχετικά με την "Ενεργοποίηση άμεσων ειδοποιήσεων", κάντε κλικ στο Battery Manager και επιτρέψτε στην εφαρμογή μας να εκτελείται στο παρασκήνιο.

Αυτό θα επιτρέψει τις ειδοποιήσεις push στο παρασκήνιο.

Εάν εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις push μετά από τα παραπάνω, ανατρέξτε στις συμβουλές ειδοποιήσεων για συγκεκριμένες συσκευές .

    Δείτε επίσης