Πώς να αλλάξω τον προεπιλεγμένο λογαριασμό μου;

Η ρύθμιση του προεπιλεγμένου λογαριασμού σας είναι ιδανική για όταν χρησιμοποιείτε πολλούς λογαριασμούς μαζί με τη λειτουργία ενοποιημένων φακέλων .

    Δείτε επίσης