Σπρώξτε

  • Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες στις ειδοποιήσεις;
  • Η ειδοποίηση θα ανοίξει την εφαρμογή;
  • Η εφαρμογή δεν εκτελείται, θα λάβω ειδοποιήσεις εισερχόμενων νέων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Τι είναι η Push Notification; Υποστηρίζετε το Push;
  • Πώς να ελέγχετε περιοδικά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Πώς να ρυθμίσετε το διάστημα λήψης;
  • Δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις προώθησης;
  • Πώς να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τους δεδομένους χρόνους; Ποια είναι η επιλογή Μην ενοχλείτε;