Ομάδες

  • Πώς να στείλετε ένα email σε μια ομάδα;
  • Ονομασία ομάδας και ρύθμιση μιας φωτογραφίας
  • Δημιουργία και αφαίρεση ομάδας
  • Τι είναι οι Προτεινόμενες ομάδες;
  • Τι είναι το Group Mail, Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;
  • Πώς μπορώ να διαγράψω μια ομάδα;