Ομάδες

  • Στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα
  • Ονομασία ομάδας και ρύθμιση μιας φωτογραφίας
  • Δημιουργία και αφαίρεση ομάδας
  • Τι είναι οι Προτεινόμενες ομάδες;
  • Τι είναι το Group Mail, πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω;
  • Πώς μπορώ να διαγράψω μια ομάδα;