Φάκελοι

  • Πού βρίσκονται τα Πρόχειρά μου;
  • Τι είναι το φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας;
  • Τι είναι ο φάκελος εξερχομένων;
  • Πού μπορώ να δω τα email που έστειλα;
  • Τι είναι ο φάκελος απορριμμάτων / αρχειοθέτησης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διαγραφής και αρχειοθέτησης; Τι είναι το Αρχείο;
  • Πώς μπορώ να αντιστοιχίσω τους φακέλους μου ώστε να ταιριάζουν με τον παροχέα μου;
  • Πώς να συγχρονίσω φακέλους / ετικέτες με τον λογαριασμό μου IMAP;
  • Πώς να δημιουργήσετε, να μετονομάσετε ή να διαγράψετε φακέλους;