Λογαριασμοί

 • Τι πρέπει να κάνω για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε TypeApp;
 • Ποιοι πάροχοι email υποστηρίζετε;
 • Πώς να αλλάξω τον προεπιλεγμένο λογαριασμό μου;
 • Πώς να διαγράψετε έναν λογαριασμό;
 • Ποιος πάροχος πρέπει να επιλέξω από τον κατάλογο των παρόχων;
 • Ο λογαριασμός μου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι POP3
 • Είναι δυνατή η προσθήκη πολλών λογαριασμών;
 • Τι είναι οι τρόποι συγχρονισμού TypeApp;
 • Πώς να ενημερώσω τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού μου;
 • Τι είναι τα ενοποιημένα εισερχόμενα;
 • Πώς να αλλάξετε τον τρέχοντα λογαριασμό; Πώς να μετακινηθείτε προς / από την ενοποιημένη προβολή εισερχομένων
 • Τι είναι το OAuth;
 • Πώς να επιλέξετε λογαριασμό για σήμα;
 • Προσθήκη ενός λογαριασμού Exchange
 • Πώς να ορίσετε έναν προεπιλεγμένο λογαριασμό / ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για αποστολή από τη χρήση ενοποιημένων εισερχομένων;
 • Ποιες είναι οι επιλογές κατάστασης διαφορετικού λογαριασμού;
 • Φάκελοι για λογαριασμούς POP3
 • Πώς μπορώ να ρυθμίσω χειροκίνητα τον λογαριασμό μου;
 • Πώς να διαγράψετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το διακομιστή με λογαριασμούς POP3;
 • Κάνοντας TypeApp Εργασία για σας Προσθήκη λογαριασμού Gmail
 • Yahoo OAuth - Ενημέρωση ελέγχου ταυτότητας
 • Πώς μπορώ να ενημερώσω τον κωδικό μου στο λογαριασμό μου στο Outlook χρησιμοποιώντας το OAuth;
 • Πώς μπορώ να ενημερώσω τον κωδικό πρόσβασής μου στον λογαριασμό μου στο Yahoo χρησιμοποιώντας το OAuth;
 • Πώς μπορώ να ενημερώσω τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού μου στο Gmail χρησιμοποιώντας το OAuth;