Λήψη αυτόματα συνημμένων;

Προς το παρόν, τα συνημμένα φορτώνονται κατά παραγγελία. Προς το παρόν εξετάζουμε έξυπνες ανακτήσεις, καθώς θέλουμε να εξισορροπήσουμε την καλή εμπειρία με την έξυπνη χρήση πόρων: μεταφορά δεδομένων, διατήρηση της μπαταρίας και διαχείριση μνήμης.

    Δείτε επίσης