Πώς να προσθέσετε έγγραφα Photo / Video / PDF / Office / άλλα συνημμένα;

TypeApp υποστηρίζει την προσθήκη ενός συνημμένου αρχείου από τις φωτογραφίες ή τις βιβλιοθήκες βίντεο, έγγραφα, PDF και άλλα είδη συνημμένων. TypeApp χρησιμοποιεί μη αυτόματες εφαρμογές για να ανοίξει έναν θεατή που είναι κατάλληλος για το συνημμένο στο τελικό σημείο λήψης, με βάση τις προτιμήσεις του δέκτη.

    Δείτε επίσης