Πώς να κάνετε Λειτουργίες σε πολλαπλά μηνύματα, Μαζικά; Πώς να αρχειοθετήσετε / διαγράψετε / επισημάνετε ως αναγνωσμένα πολλαπλά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Μπορείτε να εκτελέσετε μια ενέργεια σε πολλά email ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Multi Edit .

    Δείτε επίσης