Ποια είναι τα χρώματα για τους λογαριασμούς; Πώς να αλλάξετε το χρώμα του λογαριασμού;

Για να προσδιορίσετε εύκολα ποιος λογαριασμός ανήκει σε κάθε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ένα χρώμα ανά λογαριασμό. Αυτό το χρώμα λογαριασμού εμφανίζεται στους ενοποιημένους φακέλους ανά μήνυμα και επίσης στο συρτάρι λογαριασμών.

    Δείτε επίσης