Nelze se připojit k serveru (chyba 3011)

Tato chyba znamená, že se vaše zařízení nemůže připojit k poštovnímu serveru vašeho poskytovatele. Může to být cokoli, od žádné sítě, přerušované nebo nestabilní sítě, nebo dokonce obecně dobrého připojení k internetu, ale neschopnosti dosáhnout poštovního serveru vašeho konkrétního poskytovatele.

Nejběžnější řešení jsou:

  • Přepínání sítě z WiFi na mobilní nebo naopak.
  • Používání jiné WiFi sítě.
  • Restartujte telefon.

    Viz též