Co je složka Koš / archiv? Jaký je rozdíl mezi odstraněním a archivací? Co je archiv?

Archiv obvykle uchovává poštu ve složce Archiv pro budoucí použití. Odstranit běžně vloží poštu do složky Koš, která je pravidelně čištěna a kterou lze také na požádání navždy ručně smazat. K oběma těmto složkám můžete přistupovat z podokna Složky.

Složky můžete zobrazit pomocí: Přejetím od levého okraje nebo klepnutím na logo v levém horním rohu a výběrem požadovaného účtu. Vyberte Koš / Archivovat .

    Viz též