Gmail má příliš mnoho současných připojení Chyba

Gmail umožňuje 15 připojení IMAP na účet. Pokud se chcete ujistit, že můžete svůj účet Gmailu plynule používat s TypeApp. Doporučuje se odebrat jej z jiných klientů, které již pro tento účet nepoužíváte.

Přejděte sem a zkontrolujte, zda k vašemu účtu nejsou připojeny další / nepotřebné aplikace (pokud ano, odeberte je prosím).

    Viz též