Kde vidím e-maily, které jsem poslal?

Odeslané položky se synchronizují se serverem vašeho poskytovatele.

Složky můžete zobrazit pomocí: Přejetím od levého okraje nebo klepnutím na logo v levém horním rohu a výběrem požadovaného účtu. Chcete-li zobrazit odeslané e-maily, zvolte Odeslané.

    Viz též