Jak mohu odlišit stav čtení / nepřečtení e-mailů?

TypeApp označí e-maily jako přečtené nebo nepřečtené:

TypeApp Číst nepřečtené

Přečte se prázdný kruh a vyplněný označuje nepřečtený e-mail. Tučně bude označen i odesílatel a předmět nepřečteného e-mailu. Samotná barva identifikuje účet a pomáhá vám stanovit priority při používání Unified Inbox, abyste mohli snadno identifikovat účet daného e-mailu.

Můžete změnit stav přečtených / nepřečtených zpráv.

    Viz též