Co je složka Pošta k odeslání?

Když odešlete e-mail, bude doručen podle síťového připojení a dostupnosti poštovního systému příjemce. Dokud nebude e-mail plně doručen, zůstane ve složce Pošta k odeslání. Pokud připojení ztratíte TypeApp se automaticky pokusí znovu odeslat, jakmile je připojení obnoveno. Jakmile je e-mail odeslán, přesune se do složky Odesláno a odeslané zprávy budou z tohoto e-mailu vymazány.

Složky můžete zobrazit pomocí: Přejetím od levého okraje nebo klepnutím na logo v levém horním rohu a výběrem požadovaného účtu. Vyberte K odeslání

    Viz též