Je možné přidat více účtů?

Pomocí TypeApp můžete konfigurovat více účtů od více poskytovatelů. Ke každému můžete přistupovat samostatně nebo ke správě všech z jednoho místa použít Unified Inbox. Docela pohodlné.

    Viz též