Písmo zobrazení seznamu

V současné době nepovolujeme změnu písma pro zobrazení seznamu - protože je citlivé na zařízení, velikost obrazovky, orientaci a verzi OS. Pravděpodobně to přidáme v budoucí aktualizaci.

Tento odkaz použijte, pokud chcete změnit velikost písma v režimu psaní nebo zobrazení .

    Viz též