Co je zobrazení levého postranního kruhu / obrázku / dopisů v zobrazení seznamu e-mailů? Jak odstranit avatar / obrázek odesílatele?

    Viz též