Můj e-mailový účet je POP3

TypeApp kromě poskytovatelů IMAP podporuje poskytovatele POP3.

Poznámka: Mnoho poskytovatelů POP3 podporuje také IMAP. Důrazně doporučujeme konfigurovat účty pomocí IMAP, kde je to možné, protože se jedná o modernější protokol, vhodnější pro více mobilních a jiných zařízení, synchronizaci složek a dnešní prostředí.

    Viz též