Jak zakázat oznámení pro dané časy? Co je možnost Nerušit?

    Viz též