Jak mohu spravovat své přílohy?

TypeApp umožňuje stahovat, ukládat a posílat přílohy on-demand s lehkostí.

Stáhněte a zobrazte přílohu klepnutím na šedou oblast ve spodní části přílohy a čekáním na její stažení. Přílohy se stáhnou do vaší výchozí složky úložiště. Chcete-li zobrazit přílohu, klepněte ještě jednou.

Uložte si přílohy, kam chcete, otevřením pošty | Klepněte na přílohu ke stažení * | Uložit jako (klepnutím na | Pomocí Průzkumníka složek vyberte složku, do které chcete uložit.

Nastavte výchozí složku pro ukládání příloh klepnutím na Více (ooo) * | Globální nastavení | Pokročilé funkce | Výchozí cesta ke stažení * vyberte preferovanou složku a vyberte .

Odeslání přílohy je také jednoduché v TypeApp . Klepněte na ikonu Vytvořit (nebo Odpovědět, Odpovědět všem, Přeposlat a podobné akce ) | klepněte na 3bodovou svislou nabídku v horní liště | Připojte soubor .

Ve vašich přílohách není žádný limit velikosti, nicméně většina poskytovatelů e-mailů má určitá omezení celkové velikosti jedné pošty, kterou umožňují odesílat prostřednictvím svých serverů. Obvykle je v rozmezí 10–25 MB, další podrobnosti získáte u svého poskytovatele.

    Viz též