Složky pro účty POP3

Účty POP3 nesynchronizují složky se serverem.

U takových účtů TypeApp vytvoří pro vás složku, pokud ještě neexistuje, takže můžete běžně provádět e-mailové akce (např. Složka Spam / Archiv / Koš by ve vašem seznamu složek neexistovala, dokud Blokovat / Archivovat / Vymazat poprvé).

    Viz též